siteloanweb

September 11, 2017

เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ปี 2560

ให้นักศึกษา ตรวจสอบ ชื่อบัญชี ตอนที่กรอกข้อมูลสัญญา หากไม่ถูกต้อง ห้ามกรอกข้อมูล ให้ติตด่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อน ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านดู่ เลขที่บัญชี ทุน กยศ. รายใหม่ คลิ๊กที่นี่ เลขที่บัญชี ทุน กรอ. รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
September 9, 2017

ข้อมูลการประชุมทำสัญญา 9 ก.ย. 2560

ข้อมูลการประชุมทำสัญญา 9 ก.ย. 2560 1. การกรอกข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan 2. การพิมพ์สัญญา 3. การเซ็นสัญญา 4. เอกสารประกอบสัญญา 5. การเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 6. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ 7. กำหนดการส่งสัญญา และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน
September 8, 2017

หนังสือถึงนายอำเภอ 2560

ให้นักศึกษาเขียนชื่ออำเภอ ตรงหัวข้อ (เรียน นายอำเภอ…………………… )
September 5, 2017

ประกาศผล กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประจำปี 2560

1. รายชื่อ ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น  ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ 2. รายชื่อ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม เนื่องจาก  ข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ สำหรับนักศึกษา กลุ่มนี้ ให้แก้ไขข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan และให้ปริ้นแบบคำขอกู้อันใหม่มา ติตด่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 6 กันยายน […]