siteloanweb

September 2, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 และ 25 สิงหาคม 2562———————————————————————————–บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้วโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562ตรวจสอบรายชื่อ รายชื่อคืนเงิน กยศ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 15 สิงหาคม 2562รายชื่อคืนเงิน […]
August 16, 2019

รายชื่อนักศึกษาจัดทำรายงานสถานภาพนักศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

ให้นักศึกษาที่ส่งแบบรายงานสถานภาพนักศึกษา เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือน มิ.ย – ส.ค. 2562ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา :ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดส่งเอกสารรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาให้กับธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่————————————————————————————————–วิธีการตรวจสอบ ให้กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F แล้วพิมพ์รหัสนักศึกษา กด Enterรายชื่อจะเรียงตามรหัสนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ :กยศ.204 คลิ๊กที่นี่ กรอ. 204 คลิ๊กที่นี่
July 27, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะ :1. นักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน วันที่ 27 ก.ค. 2562 ผ่านแล้ว2. นักศึกษาที่สแกนแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผิดพลาดรอบส่งวันที่ 13 และ 20 ก.ค. 2562สำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอนุม้ติให้กู้ยืมเงิน : ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ – กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ […]
July 20, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะ :1. นักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน วันที่ 20 ก.ค. 2562 ผ่านแล้ว2. นักศึกษาที่สแกนแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผิดพลาดรอบส่งวันที่ 13 ก.ค. 2562สำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป รายชื่อนักศึกษาที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านแล้ว แต่จะไม่มีชื่อในการอนุมัติผล ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอนุม้ติให้กู้ยืมเงิน : ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ – กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ […]