siteloanweb

November 9, 2019

ข้อมูลการประชุมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน,ฝึกสอน)

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน การส่งเอกสาร : นักศึกษาสามารถฝากเพื่อน หรือรุ่นน้องส่งแทนได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย การจองส่ง : สามารถจองได้ตามปกติ แม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็ตาม สำหรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน : กรณีฝากส่ง ต้องให้คนที่รับฝากส่ง ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ทางไปรษณีย์ไปให้นักศึกษาเซ็นด้วยตนเอง การชำระเงินค่าเทอม : สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงานในเทอมนี้ (2/2562) แล้วจบเลย ให้สำรองจ่ายค่าเทอมเองก่อนในเทอมนี้ ชำระผ่านธนาคารได้ตั้งแต่วันที่่ 18 พ.ย. […]
October 28, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 3

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 25 กันยายน 2562———————————————————————————–บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้วโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อ รายชื่อคืนเงิน กยศ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 25 กันยายน 2562 รายชื่อคืนเงิน กรอ. […]
October 1, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 และ 15 กันยายน 2562———————————————————————————–บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้วโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อ รายชื่อคืนเงิน กยศ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 5 กันยายน 2562รายชื่อคืนเงิน […]
September 2, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 และ 25 สิงหาคม 2562———————————————————————————–บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้วโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562ตรวจสอบรายชื่อ รายชื่อคืนเงิน กยศ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 15 สิงหาคม 2562รายชื่อคืนเงิน […]