siteloanweb

September 13, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 3

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
September 12, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 2

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
September 11, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 1

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ รายชื่อนักศึกษา ทุน กยศ. รายเก่ามหาวิทยาลัย รายชื่อนักศึกษา ทุน กรอ. รายเก่ามหาวิทยาลัย
September 10, 2018

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย และ กรอ.รายเก่ามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติผล ดำเนินการดังนี่ 1. ยืนยันค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาที่กู้ค่าเทอม ในระบบ e-Studentloan  **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  วันที่  10-12 ก.ย. 2561 _____________________________________________________________ 2. จองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ crru loan  วันที่  11-13 ก.ย. 2561 _____________________________________________________________ ตรวจสอบรายชื่อโดยการ กดปุ่ม Ctrl พร้อมปุ่ม F จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา กด […]