siteloanweb

September 4, 2017

ประกาศผล กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุน ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุน กยศ. รายใหม่ 1. รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กยศ. รายใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ สำหรับผู้ผ่านการอนุมัติ ให้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา […]
August 30, 2017

ประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560

สัมภาษณ์นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560  ณ หอประชุมกาสะลองคำ ——————————————————— ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ (โดยกดปุ่ม Ctrl   พร้อมกับปุ่ม  F จากนั้นกด Enter ) และให้จดลำดับ โต๊ะสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง นำแบบคำขอกู้ยืมเงิน ไปในวันสัมภาษณ์ด้วย […]
August 20, 2017

ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษา ที่ออกฝึกสอน หรือฝึกงาน 2560

ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน และเวลาที่กำหนด การส่งเอกสารสามารถฝากเพื่อน หรือรุ่นน้อง ส่งให้แทนได้ หรือ จะส่งด้วยตนเองก็ได้ กรณีที่ฝึกงาน และจบในภาคเรียนที่ 1/2560 ให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเทอมเองก่อน ผ่านทางธนาคาร ตามกำหนดประกาศชำระเงินของมหาวิทยาลัย (ประมาณ 1 กันยายน เป็นต้นไป ข้อมูล การขอกู้ยืมเงิน กยศ. ข้อมูล การขอกู้ยืมเงิน กรอ.
August 8, 2017

ขอกู้เกินหลักสูตร สำหรับทุน กยศ. ประจำปี 2560

ชั้นตอนการขอกู้เกินหลักสูตร คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอกู้เกินหลักสูตรได้ แบบฟอร์มใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร ตัวอย่าง การเขียนสาเหตุที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ใบรายงานการกู้ยืม   คลิ็กที่หัวข้อที่ 2  รายงานการโอนเงิน ตั้งค่า 70% ก่อนพิมพ์ กำหนดส่งเอกสารคำร้อง  8-18 สิงหาคม 2560  ณ กองพัฒนานักศึกษา