siteloanweb

December 26, 2017

แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย รายใหม่ อนุมัติรอบเพิ่มเติม

ให้นักศึกษานำเลขบัญชี บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan สำหรับสำเนาหน้าสมุดบัญชี ให้รับที่เจ้าหน้าที่ ในวันส่งสัญญา ตรวจสอบเลขที่บัญชี กยศ. คลิ๊กที่นี่ กรอ. คลิ๊กที่นี่
December 19, 2017

รายชื่ออนุมัติ กยศ. รายใหม่ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ อนุมัติ กยศ. รายใหม่ รอบเพิ่มเติม เข้าร่วมประชุมทำสัญญา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพยอม อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก49) โดยให้เตรียม สำเนาบัตรประชาชน และบัตรนักศึกษา มาด้วย ————————————————————————————- วิธีการตรวจสอบ ให้ กดปุ่ม CTRL พร้อมกับปุ่ม F  แล้วพิมพ์รหัสนักศึกษาเพื่อค้นหา […]
November 25, 2017

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 3

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กยศ. คลิ๊กที่นี่ […]
November 13, 2017

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กยศ. คลิ๊กที่นี่ […]