siteloanweb

July 13, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านแล้ว เท่านั้นสำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป วิธีการค้นหา คลิ๊ก เข้าไปตามประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืมฯกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา และกดปุ่ม Enter เพื่อค้นหารายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ : ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ – กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan […]
July 8, 2019

เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยืม ประเภท รายใหม่ 2562

ให้นักศึกษานำเลขบัญชี ไปกรอกข้อมูลทำสัญญาในระบบ e-Studentloanส่วนสำเนาหน้าสมุดบัญชี ให้นักศึกษารับในวันที่ส่งสัญญาเลขบัญชี กยศ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่เลขบัญชี กรอ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
July 6, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

นักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. รายใหม่ รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านแล้ว เท่านั้นสำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป ตรวจสอบรายชื่อ : กยศ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่ กยศ.รายใหม่ ที่มีรายชื่ออนุมัติ ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่กองพัฒนานักศึกษาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.ตัวอย่าง การเขียนข้อมูลในสำเนาบัตรประชาชน คลิ๊กที่นี่
July 6, 2019

ข้อมูลประชุมทำสัญญา ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่