siteloanweb

August 30, 2017

ประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560

สัมภาษณ์นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560  ณ หอประชุมกาสะลองคำ ——————————————————— ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ (โดยกดปุ่ม Ctrl   พร้อมกับปุ่ม  F จากนั้นกด Enter ) และให้จดลำดับ โต๊ะสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง นำแบบคำขอกู้ยืมเงิน ไปในวันสัมภาษณ์ด้วย […]
August 20, 2017

ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษา ที่ออกฝึกสอน หรือฝึกงาน 2560

ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน และเวลาที่กำหนด การส่งเอกสารสามารถฝากเพื่อน หรือรุ่นน้อง ส่งให้แทนได้ หรือ จะส่งด้วยตนเองก็ได้ กรณีที่ฝึกงาน และจบในภาคเรียนที่ 1/2560 ให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเทอมเองก่อน ผ่านทางธนาคาร ตามกำหนดประกาศชำระเงินของมหาวิทยาลัย (ประมาณ 1 กันยายน เป็นต้นไป ข้อมูล การขอกู้ยืมเงิน กยศ. ข้อมูล การขอกู้ยืมเงิน กรอ.
August 8, 2017

ขอกู้เกินหลักสูตร สำหรับทุน กยศ. ประจำปี 2560

ชั้นตอนการขอกู้เกินหลักสูตร คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอกู้เกินหลักสูตรได้ แบบฟอร์มใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร ตัวอย่าง การเขียนสาเหตุที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ใบรายงานการกู้ยืม   คลิ็กที่หัวข้อที่ 2  รายงานการโอนเงิน ตั้งค่า 70% ก่อนพิมพ์ กำหนดส่งเอกสารคำร้อง  8-18 สิงหาคม 2560  ณ กองพัฒนานักศึกษา
August 4, 2017

ข้อมูลประชุมนักศึกษาทุน กยศ. กรอ. เทอม 1/2560 (ประเภทรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และรายใหม่)

1. ประเภททุนกู้ยืม และคุณสมบัติผู้ขอกู้ 2. ข้อดี-ข้อเสีย ระหว่างทุน กยศ. และ กรอ. 3. สาขาวิชา ที่กู้ กรอ. ได้ 4. วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และการปฏิบัติตนของนักศึกษา 5. ประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืม 6. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน 7. กำหนดการกู้ยืมเงิน      – กยศ. […]