siteloanweb

July 5, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. ประเภท รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และ รายใหม่ รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านแล้ว เท่านั้นสำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป วิธีการค้นหา คลิ๊ก เข้าไปตามประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืมฯกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา และกดปุ่ม Enter เพื่อค้นหารายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ : ลักษณะที่ […]
July 5, 2019

หนังสือถึงนายอำเภอ 2562

ให้นักศึกษาเขียนชื่ออำเภอ ตรงหัวข้อ (เรียน นายอำเภอ…………………… ) ดาวน์โหลดหนังสือถึงนายอำเภอ คลิ๊กที่นี่
June 30, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านแล้ว เท่านั้นสำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป วิธีการค้นหา คลิ๊ก เข้าไปตามประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืมฯกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา และกดปุ่ม Enter เพื่อค้นหารายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ : ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์– กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย– กยศ.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น– กยศ.รายใหม่ ลักษณะที่ 2 […]
June 26, 2019

รายชื่อสัมภาษณ์ นักศึกษาทุน กยศ.รายใหม่ ประจำปี 2562

ให้นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวัน เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา ( โต๊ะสัมภาษณ์ และ เวลา ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ )การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา และให้นักศึกษาจดลำดับสัมภาษณ์ พร้อมนำเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน มาด้วย ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่ (สำหรับนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินแล้ว แต่ไม่มีชื่อในประกาศ)ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 27 มิ.ย. […]