siteloanweb

July 5, 2019

หนังสือถึงนายอำเภอ 2562

ให้นักศึกษาเขียนชื่ออำเภอ ตรงหัวข้อ (เรียน นายอำเภอ…………………… ) ดาวน์โหลดหนังสือถึงนายอำเภอ คลิ๊กที่นี่
June 30, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านแล้ว เท่านั้นสำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป วิธีการค้นหา คลิ๊ก เข้าไปตามประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืมฯกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา และกดปุ่ม Enter เพื่อค้นหารายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ : ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์– กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย– กยศ.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น– กยศ.รายใหม่ ลักษณะที่ 2 […]
June 26, 2019

รายชื่อสัมภาษณ์ นักศึกษาทุน กยศ.รายใหม่ ประจำปี 2562

ให้นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวัน เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา ( โต๊ะสัมภาษณ์ และ เวลา ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ )การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา และให้นักศึกษาจดลำดับสัมภาษณ์ พร้อมนำเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน มาด้วย ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่ (สำหรับนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินแล้ว แต่ไม่มีชื่อในประกาศ)ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 27 มิ.ย. […]
June 17, 2019

ขอกู้เกินหลักสูตร สำหรับทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปี 2562

ขั้นตอนการขอกู้เกินหลักสูตร คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอกู้เกินหลักสูตรได้ แบบฟอร์มใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร ตัวอย่าง การเขียนสาเหตุที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด พิมพ์ ใบรายงานการกู้ยืม   คลิ็กที่หัวข้อที่ 2  รายงานการโอนเงิน ตั้งค่า 70% ก่อนพิมพ์ วิธีการลงทะเบียนเข้าระบบ “ใบรายงานการกู้ยืม”  คลิ๊กที่นี่ กำหนดส่งเอกสารคำร้อง  18-30  มิถุนายน 2562  ณ กองพัฒนานักศึกษา เอกสารที่ต้องส่งมีดังนี้ 1. ใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร 2. สำเนาบัตรประชาชน […]