siteloanweb

June 17, 2019

ขอกู้เกินหลักสูตร สำหรับทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปี 2562

ขั้นตอนการขอกู้เกินหลักสูตร คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอกู้เกินหลักสูตรได้ แบบฟอร์มใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร ตัวอย่าง การเขียนสาเหตุที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด พิมพ์ ใบรายงานการกู้ยืม   คลิ็กที่หัวข้อที่ 2  รายงานการโอนเงิน ตั้งค่า 70% ก่อนพิมพ์ วิธีการลงทะเบียนเข้าระบบ “ใบรายงานการกู้ยืม”  คลิ๊กที่นี่ กำหนดส่งเอกสารคำร้อง  18-30  มิถุนายน 2562  ณ กองพัฒนานักศึกษา เอกสารที่ต้องส่งมีดังนี้ 1. ใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร 2. สำเนาบัตรประชาชน […]
June 16, 2019

ข้อมูลการประชุมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน การส่งเอกสาร : นักศึกษาสามารถฝากเพื่อน หรือรุ่นน้องส่งแทนได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย การจองส่ง : สามารถจองได้ตามปกติ แม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็ตาม สำหรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน : กรณีฝากส่ง ต้องให้คนที่รับฝากส่ง ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ทางไปรษณีย์ไปให้นักศึกษาเซ็นด้วยตนเอง การชำระเงินค่าเทอม : สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงานในเทอมนี้ (1/2562) แล้วจบเลยให้สำรองจ่ายค่าเทอมเองก่อนในเทอมนี้ ชำระผ่านธนาคารได้ตั้งแต่วันที่่ 1-15 กรกฎาคม 2562 […]
May 22, 2019

ประกาศ กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คลิ๊กอ่านรายละเอียดที่นี่
May 17, 2019

ใบรับรอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2562)

กรณีที่นักศึกษาไม่มีใบรับรองกิจกรรมจากโรงเรียนเดิมDownload คลิ๊กที่นี่