siteloanweb

January 9, 2019

ขั้นตอนการยื่นขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

การเก็บชั่วโมงจิตอาสา ของปีการศึกษา 2561 เพื่อยื่นขอกู้ในปีการศึกษา 2562 หน้าที่ของนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขั้นตอน/กำหนดการขอกู้ยืมเงิน การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan   ระหว่างวันที่ 8-22 มกราคม 2562 การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan  ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 การจองส่งเอกสารแบบคำขอกู้ ในระบบ CRRU LOAN ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 […]
December 18, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 4

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 25 พฤศจิกายน และ 5 ธันวาคม 2561 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ […]
November 29, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 3

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน (เรียงรายชื่อตามรหัสนักศึกษา) วิธิค้นหา คลิีกที่ลิ้ง กดปุ่ม Ctrl […]
November 19, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน (เรียงรายชื่อตามรหัสนักศึ วิธิค้นหา คลิีกที่ลิ้ง กดปุ่ม Ctrl […]