siteloanweb

September 15, 2018

ข้อมูลประชุมทำสัญญา ประจำปี 2561

กำหนดการ การกรอกข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan การปร้ินสัญญา  ให้ปริ้นด้วยเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ การเซ็นสัญญา  ห้ามเขียนซ้ำ และใช้น้ำยาลบคำผิด เอกสารประกอบสัญญา การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน การเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน หนังสือถึงนายอำเภอ
September 14, 2018

หนังสือถึงนายอำเภอ 2561

ให้นักศึกษาเขียนชื่ออำเภอ ตรงหัวข้อ (เรียน นายอำเภอ…………………… ) ดาวน์โหลดหนังสือถึงนายอำเภอ คลิ๊กที่นี่
September 14, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 4

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
September 13, 2018

เลขบัญชี นักศึกษาทุน กยศ.รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ที่เปิดบัญชีกับมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเรียงตามลำดับอนุมัติ  หน้าสมุดบัญชี จะได้รับในวันส่งเอกสารสัญญา ให้นักศึกษานำเลขบัญชีไปกรอกข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan เลขบัญชี นักศึกษาทุน กยศ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่ เลขบัญชี นักศึกษาทุน กรอ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่