ข่าว กยศ.

December 19, 2017

รายชื่ออนุมัติ กยศ. รายใหม่ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ อนุมัติ กยศ. รายใหม่ รอบเพิ่มเติม เข้าร่วมประชุมทำสัญญา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพยอม อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก49) โดยให้เตรียม สำเนาบัตรประชาชน และบัตรนักศึกษา มาด้วย ————————————————————————————- วิธีการตรวจสอบ ให้ กดปุ่ม CTRL พร้อมกับปุ่ม F  แล้วพิมพ์รหัสนักศึกษาเพื่อค้นหา […]
November 25, 2017

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 3

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กยศ. คลิ๊กที่นี่ […]
November 13, 2017

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กยศ. คลิ๊กที่นี่ […]
November 10, 2017

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ประเภทรายเก่ามหาวิทยาลัย ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กยศ. […]