ข่าว กยศ.

September 11, 2017

เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ปี 2560

ให้นักศึกษา ตรวจสอบ ชื่อบัญชี ตอนที่กรอกข้อมูลสัญญา หากไม่ถูกต้อง ห้ามกรอกข้อมูล ให้ติตด่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อน ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านดู่ เลขที่บัญชี ทุน กยศ. รายใหม่ คลิ๊กที่นี่ เลขที่บัญชี ทุน กรอ. รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
September 11, 2017

ประกาศอนุมัติผลการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 ตรวจสอบรายชื่อ ดังนี้ 1. กยศ. รายเก่า 2. กยศ. รายใหม่ 3. กรอ. รายเก่า 4. กรอ. รายใหม่
September 9, 2017

ข้อมูลการประชุมทำสัญญา 9 ก.ย. 2560

ข้อมูลการประชุมทำสัญญา 9 ก.ย. 2560 1. การกรอกข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan 2. การพิมพ์สัญญา 3. การเซ็นสัญญา 4. เอกสารประกอบสัญญา 5. การเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 6. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ 7. กำหนดการส่งสัญญา และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน
September 5, 2017

ประกาศผล กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประจำปี 2560

1. รายชื่อ ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น  ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ 2. รายชื่อ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม เนื่องจาก  ข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ สำหรับนักศึกษา กลุ่มนี้ ให้แก้ไขข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan และให้ปริ้นแบบคำขอกู้อันใหม่มา ติตด่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 6 กันยายน […]