ข่าว กยศ.

August 4, 2017

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
August 4, 2017

กำหนดการประชุม นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. รายเก่ามหาวิทยาลัย 1/2560

กำหนดการประชุมนักศึกษาทุน กยศ. กรอ. (ประเภท รายเก่ามหาวิทยาลัย) วันที่ 19 สิงหาคม 2560  ณ หอประชุมใหญ่
August 4, 2017

คืนเงินค่าเล่าเรียน นักศึกษา กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2559

ธนาคารโอนเงินคืนให้ตั้งแต่วันที่  2  สิงหาคม 2560 เข้าบัญชีกรุงไทย ของนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ 1. กยศ. 2. กรอ.
June 2, 2017

ขั้นตอนการกู้ยืมฯ เทอม 3/2559 (สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงาน)

การดำเนินงาน : ให้ทำตามกำหนดเวลาที่แจ้ง การส่งเอกสาร : ให้เซ็นรับรองเอกสารทุกอย่างด้วยตนเอง สามารถฝากเพื่อน หรือน้องส่งแทนได้