ข่าว กยศ.

November 29, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 3

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน (เรียงรายชื่อตามรหัสนักศึกษา) วิธิค้นหา คลิีกที่ลิ้ง กดปุ่ม Ctrl […]
November 19, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน (เรียงรายชื่อตามรหัสนักศึ วิธิค้นหา คลิีกที่ลิ้ง กดปุ่ม Ctrl […]
November 2, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร กรอ. วันที่ 20 ตุลาคม 2561  และ  กยศ. วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 2 […]
September 18, 2018

ประกาศอนุมัติผลการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 ตรวจสอบรายชื่อ ดังนี้ 1. ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภท ผู้กู้ยืมรายเก่า 2. ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภท ผู้กูยืมรายใหม่ 3. ลักษณะที่ 2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ประเภท ผู้กู้ยืมรายเก่า 4. ลักษณะที่ 2 […]