ข่าว กยศ.

September 9, 2018

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติผล ดำเนินการดังนี่ ———————————————————— 1. เปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย โดยให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมกรอกข้อมูลตามตัวอย่างดังนี้ **ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชน** ส่งเอกสารที่ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. (หมายเหตุ) หากนักศึกษาท่านใด มีสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา…. (ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย) อยู่แล้ว จะเปิดบัญชีใหม่ […]
September 5, 2018

ประกาศ รายชื่อสัมภาษณ์นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ (เรียงตามคณะ  สาขาวิชา  รหัสนักศึกษา) เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา ที่กำหนดในใบรายชื่อ ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา โดยให้นำแบบคำขอกู้ยืมเงินไปด้วย ——————————————— ตรวจสอบรายชื่อสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่ ——————————————— *หากไม่มีชื่อในประกาศ ให้ติดต่อ ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 6 กันยายน 2561
August 30, 2018

การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ สำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 คลิีกอ่านรายละเอียด ที่นี่
August 25, 2018

ข้อมูลการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝีกงาน

ให้นักศึกษาที่ฝึกสอน ฝึกงาน ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือฝากส่งเอกสารก็ได้ 1. วิธีการขอกู้ยืมเงิน  และกำหนดการ 2. การจองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 3. การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน 4. การส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาทุน กรอ. ที่เคยกู้ กยศ. ให้ทำเรื่องรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดย : ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม กยศ.204  คลิ๊กที่นี่ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม กยศ. […]