ข่าว กยศ.

September 14, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 4

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
September 13, 2018

เลขบัญชี นักศึกษาทุน กยศ.รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ที่เปิดบัญชีกับมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเรียงตามลำดับอนุมัติ  หน้าสมุดบัญชี จะได้รับในวันส่งเอกสารสัญญา ให้นักศึกษานำเลขบัญชีไปกรอกข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan เลขบัญชี นักศึกษาทุน กยศ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่ เลขบัญชี นักศึกษาทุน กรอ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
September 13, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 3

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
September 12, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 2

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่