ข่าว กยศ.

September 11, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 1

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ รายชื่อนักศึกษา ทุน กยศ. รายเก่ามหาวิทยาลัย รายชื่อนักศึกษา ทุน กรอ. รายเก่ามหาวิทยาลัย
September 10, 2018

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย และ กรอ.รายเก่ามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติผล ดำเนินการดังนี่ 1. ยืนยันค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาที่กู้ค่าเทอม ในระบบ e-Studentloan  **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  วันที่  10-12 ก.ย. 2561 _____________________________________________________________ 2. จองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ crru loan  วันที่  11-13 ก.ย. 2561 _____________________________________________________________ ตรวจสอบรายชื่อโดยการ กดปุ่ม Ctrl พร้อมปุ่ม F จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา กด […]
September 9, 2018

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติผล ดำเนินการดังนี่ 1. กรอกข้อมูลสัญญา ในระบบ e-Studentloan  **วิธีกรอกข้อมูลสัญญา**  วันที่  10-14 ก.ย. 2561 _____________________________________________________________ 2. ประชุมทำสัญญา วันที่ 15 ก.ย. 2561  ณ หอประชุมกาสะลองคำ – นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ จ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมเวลา 08.30 น. […]
September 9, 2018

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติผล ดำเนินการดังนี่ ———————————————————— 1. เปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย โดยให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมกรอกข้อมูลตามตัวอย่างดังนี้ **ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชน** ส่งเอกสารที่ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. (หมายเหตุ) หากนักศึกษาท่านใด มีสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา…. (ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย) อยู่แล้ว จะเปิดบัญชีใหม่ […]