ข่าว กรอ.

September 11, 2017

เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ปี 2560

ให้นักศึกษา ตรวจสอบ ชื่อบัญชี ตอนที่กรอกข้อมูลสัญญา หากไม่ถูกต้อง ห้ามกรอกข้อมูล ให้ติตด่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อน ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านดู่ เลขที่บัญชี ทุน กยศ. รายใหม่ คลิ๊กที่นี่ เลขที่บัญชี ทุน กรอ. รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
September 9, 2017

ข้อมูลการประชุมทำสัญญา 9 ก.ย. 2560

ข้อมูลการประชุมทำสัญญา 9 ก.ย. 2560 1. การกรอกข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan 2. การพิมพ์สัญญา 3. การเซ็นสัญญา 4. เอกสารประกอบสัญญา 5. การเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 6. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ 7. กำหนดการส่งสัญญา และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน
September 4, 2017

ประกาศผล กรอ. รายใหม่ ประจำปี 2560

 รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กรอ. รายใหม่  ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ สำหรับผู้ผ่านการอนุมัติ ให้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ตัวอย่างการกรอกเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ที่จะส่ง กรณี นักศึกษาที่เคยกู้ กยศ. ถ้าต้องการใช้บัญชีธนาคารเดิม  (ไม่ต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี) […]
September 4, 2017

ประกาศผล กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุน ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุน กยศ. รายใหม่ 1. รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กยศ. รายใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ สำหรับผู้ผ่านการอนุมัติ ให้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา […]