ข่าว กรอ.

November 13, 2017

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กยศ. คลิ๊กที่นี่ […]
November 10, 2017

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ประเภทรายเก่ามหาวิทยาลัย ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กยศ. […]
September 11, 2017

เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ปี 2560

ให้นักศึกษา ตรวจสอบ ชื่อบัญชี ตอนที่กรอกข้อมูลสัญญา หากไม่ถูกต้อง ห้ามกรอกข้อมูล ให้ติตด่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อน ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านดู่ เลขที่บัญชี ทุน กยศ. รายใหม่ คลิ๊กที่นี่ เลขที่บัญชี ทุน กรอ. รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
September 11, 2017

ประกาศอนุมัติผลการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 ตรวจสอบรายชื่อ ดังนี้ 1. กยศ. รายเก่า 2. กยศ. รายใหม่ 3. กรอ. รายเก่า 4. กรอ. รายใหม่