ข่าว กรอ.

September 4, 2017

ประกาศผล กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุน ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุน กยศ. รายใหม่ 1. รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กยศ. รายใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ สำหรับผู้ผ่านการอนุมัติ ให้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา […]
August 20, 2017

ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษา ที่ออกฝึกสอน หรือฝึกงาน 2560

ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน และเวลาที่กำหนด การส่งเอกสารสามารถฝากเพื่อน หรือรุ่นน้อง ส่งให้แทนได้ หรือ จะส่งด้วยตนเองก็ได้ กรณีที่ฝึกงาน และจบในภาคเรียนที่ 1/2560 ให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเทอมเองก่อน ผ่านทางธนาคาร ตามกำหนดประกาศชำระเงินของมหาวิทยาลัย (ประมาณ 1 กันยายน เป็นต้นไป ข้อมูล การขอกู้ยืมเงิน กยศ. ข้อมูล การขอกู้ยืมเงิน กรอ.
August 4, 2017

ข้อมูลประชุมนักศึกษาทุน กยศ. กรอ. เทอม 1/2560 (ประเภทรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และรายใหม่)

1. ประเภททุนกู้ยืม และคุณสมบัติผู้ขอกู้ 2. ข้อดี-ข้อเสีย ระหว่างทุน กยศ. และ กรอ. 3. สาขาวิชา ที่กู้ กรอ. ได้ 4. วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และการปฏิบัติตนของนักศึกษา 5. ประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืม 6. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน 7. กำหนดการกู้ยืมเงิน      – กยศ. […]
August 4, 2017

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560