ข่าว กรอ.

September 9, 2017

ข้อมูลการประชุมทำสัญญา 9 ก.ย. 2560

ข้อมูลการประชุมทำสัญญา 9 ก.ย. 2560 1. การกรอกข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan 2. การพิมพ์สัญญา 3. การเซ็นสัญญา 4. เอกสารประกอบสัญญา 5. การเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 6. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ 7. กำหนดการส่งสัญญา และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน
September 4, 2017

ประกาศผล กรอ. รายใหม่ ประจำปี 2560

 รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กรอ. รายใหม่  ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ สำหรับผู้ผ่านการอนุมัติ ให้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ตัวอย่างการกรอกเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ที่จะส่ง กรณี นักศึกษาที่เคยกู้ กยศ. ถ้าต้องการใช้บัญชีธนาคารเดิม  (ไม่ต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี) […]
September 4, 2017

ประกาศผล กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุน ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุน กยศ. รายใหม่ 1. รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กยศ. รายใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ สำหรับผู้ผ่านการอนุมัติ ให้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา […]
August 20, 2017

ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษา ที่ออกฝึกสอน หรือฝึกงาน 2560

ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน และเวลาที่กำหนด การส่งเอกสารสามารถฝากเพื่อน หรือรุ่นน้อง ส่งให้แทนได้ หรือ จะส่งด้วยตนเองก็ได้ กรณีที่ฝึกงาน และจบในภาคเรียนที่ 1/2560 ให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเทอมเองก่อน ผ่านทางธนาคาร ตามกำหนดประกาศชำระเงินของมหาวิทยาลัย (ประมาณ 1 กันยายน เป็นต้นไป ข้อมูล การขอกู้ยืมเงิน กยศ. ข้อมูล การขอกู้ยืมเงิน กรอ.