ข่าว กรอ.

August 4, 2017

ข้อมูลประชุมนักศึกษาทุน กยศ. กรอ. เทอม 1/2560 (ประเภทรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และรายใหม่)

1. ประเภททุนกู้ยืม และคุณสมบัติผู้ขอกู้ 2. ข้อดี-ข้อเสีย ระหว่างทุน กยศ. และ กรอ. 3. สาขาวิชา ที่กู้ กรอ. ได้ 4. วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และการปฏิบัติตนของนักศึกษา 5. ประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืม 6. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน 7. กำหนดการกู้ยืมเงิน      – กยศ. […]
August 4, 2017

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
August 4, 2017

กำหนดการประชุม นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. รายเก่ามหาวิทยาลัย 1/2560

กำหนดการประชุมนักศึกษาทุน กยศ. กรอ. (ประเภท รายเก่ามหาวิทยาลัย) วันที่ 19 สิงหาคม 2560  ณ หอประชุมใหญ่
August 4, 2017

คืนเงินค่าเล่าเรียน นักศึกษา กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2559

ธนาคารโอนเงินคืนให้ตั้งแต่วันที่  2  สิงหาคม 2560 เข้าบัญชีกรุงไทย ของนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ 1. กยศ. 2. กรอ.