ข่าว กรอ.

September 13, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 3

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
September 12, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 2

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
September 11, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 1

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ รายชื่อนักศึกษา ทุน กยศ. รายเก่ามหาวิทยาลัย รายชื่อนักศึกษา ทุน กรอ. รายเก่ามหาวิทยาลัย
September 9, 2018

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติผล ดำเนินการดังนี่ ———————————————————— 1. เปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย โดยให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมกรอกข้อมูลตามตัวอย่างดังนี้ **ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชน** ส่งเอกสารที่ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. (หมายเหตุ) หากนักศึกษาท่านใด มีสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา…. (ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย) อยู่แล้ว จะเปิดบัญชีใหม่ […]