ข่าว กรอ.

August 2, 2018

ข้อมูลประชุม นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (กลุ่มรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และรายใหม่)

ข้อมูลทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมเงิน สาขาที่เป็นความต้องการหลัก ที่กู้ยืมทุน ลักษณะที่ 2 (กรอ.) ได้ หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน ประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กำหนดการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2561 การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินระบบ e-Studentloan การเข้าระบบ CRRU LOAN การกรอกข้อมูลพื้นฐาน ระบบ CRRU LOAN ตัวอย่างเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ ใบรับรอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา […]
July 23, 2018

วิธีการปริ้น บัตร Spirit card

สำหรับนักศึกษาที่บัตร Spirit card หาย หรือไม่มี ให้นักศึกษาพิมพ์ใหม่ ได้จากระบบ วิธีพิมพ์คลิ๊กที่นี่
July 17, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน กรอ. ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กยศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 18 […]
July 13, 2018

การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2561 กรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – 20 สิงหาคม 2561 โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. เข้าระบบ e-Studentloan โดยใช้โปรแกรม internet explorer 2. ตั้งค่าโปรแกรม internet explorer ก่อนเข้าระบบ e-Studentloan  วิธีการตั้งค่าคลิ๊กที่นี่ 3. วิธีการกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน […]