ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษา ที่ออกฝึกสอน หรือฝึกงาน 2560

ขอกู้เกินหลักสูตร สำหรับทุน กยศ. ประจำปี 2560
August 8, 2017
ประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560
August 30, 2017

ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษา ที่ออกฝึกสอน หรือฝึกงาน 2560

  1. ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน และเวลาที่กำหนด
  2. การส่งเอกสารสามารถฝากเพื่อน หรือรุ่นน้อง ส่งให้แทนได้ หรือ จะส่งด้วยตนเองก็ได้
  3. กรณีที่ฝึกงาน และจบในภาคเรียนที่ 1/2560 ให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเทอมเองก่อน ผ่านทางธนาคาร
    ตามกำหนดประกาศชำระเงินของมหาวิทยาลัย (ประมาณ 1 กันยายน เป็นต้นไป

ข้อมูล การขอกู้ยืมเงิน กยศ.

ข้อมูล การขอกู้ยืมเงิน กรอ.