ประกาศผล กรอ. รายใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศผล กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560
September 4, 2017
ประกาศผล กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประจำปี 2560
September 5, 2017

ประกาศผล กรอ. รายใหม่ ประจำปี 2560

 รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กรอ. รายใหม่ 
ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่
สำหรับผู้ผ่านการอนุมัติ
ให้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี
ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา
ตัวอย่างการกรอกเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ที่จะส่ง

กรณี นักศึกษาที่เคยกู้ กยศ. ถ้าต้องการใช้บัญชีธนาคารเดิม  (ไม่ต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี)

สำหรับนักศึกษา ที่ส่งเอกสารแล้วไม่มีชื่อ ให้ติตด่อฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.