คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1

เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ปี 2560
September 11, 2017
คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2
November 13, 2017

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ประเภทรายเก่ามหาวิทยาลัย
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560
ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 ตุลาคม 2560
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน
กยศ. คลิ๊กที่นี่
กรอ. คลิ๊กที่นี่