คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1
November 10, 2017
คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 3
November 25, 2017

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560
ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 20 ตุลาคม 2560
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน
กยศ. คลิ๊กที่นี่
กรอ. คลิ๊กที่นี่

และชุดตกค้าง ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 ตุลาคม 2560
กรอ. คลิ๊กที่นี่