คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 3

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2
November 13, 2017
รายชื่ออนุมัติ กยศ. รายใหม่ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560
December 19, 2017

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 3

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560
ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน
กยศ. คลิ๊กที่นี่
กรอ. คลิ๊กที่นี่
————————————————————

กยศ. ค้างโอนเงินรอบนี้ 2 คน (เนื่องจากนักศึกษาย้ายเอก)
จะได้รับเงินคืนสิ้นเดือนพฤศจิกายน

นางสาวสิรินทรา กันจินะ รหัสนักศึกษา : 601702096
นางสาวชลลดา โสตรแก้ว รหัสนักศึกษา : 601702094