คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 7
March 2, 2018
คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 2
May 5, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กรอ. และ กยศ.
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560
ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 เมษายน 2561
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน
วิธิค้นหา คลิีกที่ลิ้ง กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F  จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา กดปุ่ม Enter
กรอ. คลิ๊กที่นี่

กยศ. คลิ๊กที่นี่