คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 2

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1
April 25, 2018
กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
May 19, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กยศ.
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560
ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 20 เมษายน 2561
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน
วิธิค้นหา คลิีกที่ลิ้ง กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F  จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา กดปุ่ม Enter
กยศ. คลิ๊กที่นี่