คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 ครั้งที่ 1

การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
July 13, 2018
วิธีการปริ้น บัตร Spirit card
July 23, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3/2560
ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
กรอ. ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
กยศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน
วิธิค้นหา คลิีกที่ลิ้ง กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F  จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา กดปุ่ม Enter
กยศ. คลิ๊กที่นี่

กรอ. คลิ๊กที่นี่