ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ประจำปี 2561

ประกาศ รายชื่อสัมภาษณ์นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2561
September 5, 2018
ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประจำปี 2561
September 9, 2018

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติผล ดำเนินการดังนี่
————————————————————
1. เปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย โดยให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมกรอกข้อมูลตามตัวอย่างดังนี้
**ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชน**
ส่งเอกสารที่ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
(หมายเหตุ) หากนักศึกษาท่านใด มีสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา…. (ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย) อยู่แล้ว
จะเปิดบัญชีใหม่ หรือใช้บัญชีเดิมก็ได้

_____________________________________________________________

2. กรอกข้อมูลสัญญา ในระบบ e-Studentloan  **วิธีกรอกข้อมูลสัญญา**  วันที่  10-14 ก.ย. 2561
_____________________________________________________________

3. ประชุมทำสัญญา วันที่ 15 ก.ย. 2561  ณ หอประชุมกาสะลองคำ
– นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ จ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมเวลา 08.30 น.

– นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านอยู่ จ.เชียงราย เข้าประชุมเวลา 10.00 น.

– นักศึกษาที่ผู้ค้ำประกัน มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย
(เฉพาะกลุ่มนี้ ให้นำผู้ค้ำประกันพร้อมบัตรประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อเซ็นสัญญา) เวลา 10.00 น.

_____________________________________________________________

4. จองส่งเอกสารสัญญา ในระบบ crru loan  วันที่  20-22 ก.ย. 2561

_____________________________________________________________

ตรวจสอบรายชื่อโดยการ กดปุ่ม Ctrl พร้อมปุ่ม F จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา กด Enter
    รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. รายใหม่
    รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม กรอ. รายใหม่

_____________________________________________________________

นักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ
ให้นำแบบคำขอกู้ ติดต่อฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00-10.00 น.