เลขบัญชี นักศึกษาทุน กยศ.รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ที่เปิดบัญชีกับมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 3
September 13, 2018
รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 4
September 14, 2018

เลขบัญชี นักศึกษาทุน กยศ.รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ที่เปิดบัญชีกับมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเรียงตามลำดับอนุมัติ  หน้าสมุดบัญชี จะได้รับในวันส่งเอกสารสัญญา
ให้นักศึกษานำเลขบัญชีไปกรอกข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan

เลขบัญชี นักศึกษาทุน กยศ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่

เลขบัญชี นักศึกษาทุน กรอ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่