คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1

ประกาศอนุมัติผลการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
September 18, 2018
คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
November 19, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560
ชุดโอนเงินจากธนาคาร กรอ. วันที่ 20 ตุลาคม 2561  และ  กยศ. วันที่ 26 ตุลาคม 2561
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน
วิธิค้นหา คลิีกที่ลิ้ง กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F  จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา กดปุ่ม Enter
กยศ. คลิ๊กที่นี่

กรอ. คลิ๊กที่นี่