คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
November 2, 2018
คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 3
November 29, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560
ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน (เรียงรายชื่อตามรหัสนักศึ
วิธิค้นหา คลิีกที่ลิ้ง กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F  จากนั้น พิมพ์รหัสนักศึกษา กดปุ่ม Enter
รายชื่อคลิ๊กที่นี่