ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

หนังสือถึงนายอำเภอ 2562
July 5, 2019
ข้อมูลประชุมทำสัญญา ปีการศึกษา 2562
July 6, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

Application Approved with Stamp Chop on White

นักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. ประเภท รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และ รายใหม่

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านแล้ว เท่านั้น
สำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้
จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป

วิธีการค้นหา คลิ๊ก เข้าไปตามประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืมฯ
กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา และกดปุ่ม Enter เพื่อค้นหารายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ :

ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์
– กยศ.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น
– กยศ.รายใหม่

ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
– กรอ.รายใหม่

กยศ.รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ที่มีรายชื่ออนุมัติ

ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่กองพัฒนานักศึกษา
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ตัวอย่าง การเขียนข้อมูลในสำเนาบัตรประชาชน คลิ๊กที่นี่