เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยืม ประเภท รายใหม่ 2562

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3
July 6, 2019
ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4
July 13, 2019

เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยืม ประเภท รายใหม่ 2562

ให้นักศึกษานำเลขบัญชี ไปกรอกข้อมูลทำสัญญาในระบบ e-Studentloan
ส่วนสำเนาหน้าสมุดบัญชี ให้นักศึกษารับในวันที่ส่งสัญญา
เลขบัญชี กยศ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
เลขบัญชี กรอ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่