ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5
July 20, 2019
รายชื่อนักศึกษาจัดทำรายงานสถานภาพนักศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
August 16, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6

Application Approved with Stamp Chop on White

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะ :
1. นักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน วันที่ 27 ก.ค. 2562 ผ่านแล้ว
2. นักศึกษาที่สแกนแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผิดพลาดรอบส่งวันที่ 13 และ 20 ก.ค. 2562
สำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้
จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอนุม้ติให้กู้ยืมเงิน :

ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์

– กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน
ในระบบ e-Studentloan วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2562
จองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน วันที่ 29 กรกฎาคม 2562

ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562


– กยศ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ
ส่งสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย
ที่กองพัฒนานักศึกษา วัน อังคาร ที่ 30 ก.ค. 2562
บันทึกสัญญาในระบบ e-Studentloan วันที่ 30 ก.ค. – 5 ส.ค. 2562
จองส่งสัญญา วันที่ 29 ก.ค. 2562
ส่งสัญญา 6 ส.ค. 2562

ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

– กรอ.รายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน
ในระบบ e-Studentloan วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2562
จองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน วันที่ 29 กรกฎาคม 2562
ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562