รายชื่อนักศึกษาจัดทำรายงานสถานภาพนักศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6
July 27, 2019
คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 1
September 2, 2019

รายชื่อนักศึกษาจัดทำรายงานสถานภาพนักศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

ให้นักศึกษาที่ส่งแบบรายงานสถานภาพนักศึกษา เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือน มิ.ย – ส.ค. 2562
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา :
ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดส่งเอกสารรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาให้กับธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
————————————————————————————————–
วิธีการตรวจสอบ ให้กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F แล้วพิมพ์รหัสนักศึกษา กด Enter
รายชื่อจะเรียงตามรหัสนักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ :
กยศ.204 คลิ๊กที่นี่
กรอ. 204 คลิ๊กที่นี่