คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 1

รายชื่อนักศึกษาจัดทำรายงานสถานภาพนักศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
August 16, 2019
คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2
October 1, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562
ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 และ 25 สิงหาคม 2562
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา
สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อคืนเงิน กยศ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 15 สิงหาคม 2562
รายชื่อคืนเงิน กยศ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 25 สิงหาคม 2562

รายชื่อคืนเงิน กรอ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 15 สิงหาคม 2562
รายชื่อคืนเงิน กรอ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 25 สิงหาคม 2562