คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 1
September 2, 2019
คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 3
October 28, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562
ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 และ 15 กันยายน 2562
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา
สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อคืนเงิน กยศ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 5 กันยายน 2562
รายชื่อคืนเงิน กยศ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 15 กันยายน 2562

รายชื่อคืนเงิน กรอ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 5 กันยายน 2562
รายชื่อคืนเงิน กรอ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 15 กันยายน 2562