คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 3

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2
October 1, 2019
ข้อมูลการประชุมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน,ฝึกสอน)
November 9, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 3

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562
ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 25 กันยายน 2562
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา
สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อคืนเงิน กยศ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 25 กันยายน 2562

รายชื่อคืนเงิน กรอ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 25 กันยายน 2562