ข้อมูลการประชุมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน,ฝึกสอน)

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 3
October 28, 2019

ข้อมูลการประชุมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน,ฝึกสอน)

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน
การส่งเอกสาร : นักศึกษาสามารถฝากเพื่อน หรือรุ่นน้องส่งแทนได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย

การจองส่ง : สามารถจองได้ตามปกติ แม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็ตาม

สำหรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน : กรณีฝากส่ง ต้องให้คนที่รับฝากส่ง ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ทางไปรษณีย์ไปให้นักศึกษาเซ็นด้วยตนเอง

การชำระเงินค่าเทอม : สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงานในเทอมนี้ (2/2562)
แล้วจบเลย ให้สำรองจ่ายค่าเทอมเองก่อนในเทอมนี้
ชำระผ่านธนาคารได้ตั้งแต่วันที่่ 18 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2562
*กรณีไม่มีเงินสำรองจ่าย สามารถรอให้ทาง กยศ.จ่ายให้ได้ แต่อาจจะได้ “ใบ
ทรานสคริปท์” ช้ากว่าเพื่อน ประมาณ 1 เดือน

ข้อมูลการประชุม :
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10U6ol_hvF_EFsZk_BA1r0Cys42SG5r_1?fbclid=IwAR1h1gb8qwSF-i4yDvwH42MJQbpEegKjusePO4olJC5bchF-ZhMzUP1NRo8