e-studentloan-box-program

เว็บไซต์ Student Loan

เว็บไซด์หลัก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
CALL CENTER 0-2016-4888
crruloansystem-box-program

ระบบ CRRU LOAN

เป็นระบบของฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
volunteer-logo

ระบบ จิตอาสา

ตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา และคะแนนความดี
Volunteer SYSTEM & Activity Bank
rule-studentloan-box-program

ระเบียบ และประกาศ

กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
จากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

--กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน--

ข่าวประชาสัมพันธ์

July 6, 2019

ข้อมูลประชุมทำสัญญา ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
July 5, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. ประเภท รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และ รายใหม่ รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านแล้ว เท่านั้นสำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป วิธีการค้นหา คลิ๊ก เข้าไปตามประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืมฯกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา และกดปุ่ม Enter เพื่อค้นหารายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ : ลักษณะที่ […]
July 5, 2019

หนังสือถึงนายอำเภอ 2562

ให้นักศึกษาเขียนชื่ออำเภอ ตรงหัวข้อ (เรียน นายอำเภอ…………………… ) ดาวน์โหลดหนังสือถึงนายอำเภอ คลิ๊กที่นี่
June 30, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านแล้ว เท่านั้นสำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป วิธีการค้นหา คลิ๊ก เข้าไปตามประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืมฯกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา และกดปุ่ม Enter เพื่อค้นหารายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ : ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์– กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย– กยศ.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น– กยศ.รายใหม่ ลักษณะที่ 2 […]
June 26, 2019

รายชื่อสัมภาษณ์ นักศึกษาทุน กยศ.รายใหม่ ประจำปี 2562

ให้นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวัน เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา ( โต๊ะสัมภาษณ์ และ เวลา ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ )การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา และให้นักศึกษาจดลำดับสัมภาษณ์ พร้อมนำเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน มาด้วย ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่ (สำหรับนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินแล้ว แต่ไม่มีชื่อในประกาศ)ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 27 มิ.ย. […]
June 17, 2019

ขอกู้เกินหลักสูตร สำหรับทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปี 2562

ขั้นตอนการขอกู้เกินหลักสูตร คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอกู้เกินหลักสูตรได้ แบบฟอร์มใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร ตัวอย่าง การเขียนสาเหตุที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด พิมพ์ ใบรายงานการกู้ยืม   คลิ็กที่หัวข้อที่ 2  รายงานการโอนเงิน ตั้งค่า 70% ก่อนพิมพ์ วิธีการลงทะเบียนเข้าระบบ “ใบรายงานการกู้ยืม”  คลิ๊กที่นี่ กำหนดส่งเอกสารคำร้อง  18-30  มิถุนายน 2562  ณ กองพัฒนานักศึกษา เอกสารที่ต้องส่งมีดังนี้ 1. ใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร 2. สำเนาบัตรประชาชน […]
June 16, 2019

ข้อมูลการประชุมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน การส่งเอกสาร : นักศึกษาสามารถฝากเพื่อน หรือรุ่นน้องส่งแทนได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย การจองส่ง : สามารถจองได้ตามปกติ แม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็ตาม สำหรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน : กรณีฝากส่ง ต้องให้คนที่รับฝากส่ง ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ทางไปรษณีย์ไปให้นักศึกษาเซ็นด้วยตนเอง การชำระเงินค่าเทอม : สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงานในเทอมนี้ (1/2562) แล้วจบเลยให้สำรองจ่ายค่าเทอมเองก่อนในเทอมนี้ ชำระผ่านธนาคารได้ตั้งแต่วันที่่ 1-15 กรกฎาคม 2562 […]
May 22, 2019

ประกาศ กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คลิ๊กอ่านรายละเอียดที่นี่
May 17, 2019

ใบรับรอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2562)

กรณีที่นักศึกษาไม่มีใบรับรองกิจกรรมจากโรงเรียนเดิมDownload คลิ๊กที่นี่
May 13, 2019

การให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการดำเนินการ : ก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มดำเนินการจะต้องรู้ก่อนว่านักศึกษาเป็นผู้กู้ยืมประเภทใดซึ่งมี 3 ประเภทดังนี้ 1. ผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัย หมายถึง คนที่เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2. ผู้กู้รายเก่าจากสถาบันอื่น หมายถึง คนที่เคยทำสัญญากับโรงเรียนเดิม ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(ในปีการศึกษา 2562 แนะนำให้เลือกการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) )ยกเว้นผู้ปกครองที่มีรายได้เกิน 2 แสนบาท ให้เลือกลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) […]