e-studentloan-box-program

เว็บไซต์ Student Loan

เว็บไซด์หลัก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
CALL CENTER 0-2016-4888
crruloansystem-box-program

ระบบ CRRU LOAN

เป็นระบบของฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
volunteer-logo

ระบบ จิตอาสา

ตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา และคะแนนความดี
Volunteer SYSTEM & Activity Bank
rule-studentloan-box-program

ระเบียบ และประกาศ

กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
จากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

--กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน--

ข่าวประชาสัมพันธ์

September 4, 2017

ประกาศผล กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุน ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุน กยศ. รายใหม่ 1. รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กยศ. รายใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ สำหรับผู้ผ่านการอนุมัติ ให้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา […]
August 30, 2017

ประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560

สัมภาษณ์นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560  ณ หอประชุมกาสะลองคำ ——————————————————— ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ (โดยกดปุ่ม Ctrl   พร้อมกับปุ่ม  F จากนั้นกด Enter ) และให้จดลำดับ โต๊ะสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง นำแบบคำขอกู้ยืมเงิน ไปในวันสัมภาษณ์ด้วย […]
August 20, 2017

ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษา ที่ออกฝึกสอน หรือฝึกงาน 2560

ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน และเวลาที่กำหนด การส่งเอกสารสามารถฝากเพื่อน หรือรุ่นน้อง ส่งให้แทนได้ หรือ จะส่งด้วยตนเองก็ได้ กรณีที่ฝึกงาน และจบในภาคเรียนที่ 1/2560 ให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเทอมเองก่อน ผ่านทางธนาคาร ตามกำหนดประกาศชำระเงินของมหาวิทยาลัย (ประมาณ 1 กันยายน เป็นต้นไป ข้อมูล การขอกู้ยืมเงิน กยศ. ข้อมูล การขอกู้ยืมเงิน กรอ.
August 8, 2017

ขอกู้เกินหลักสูตร สำหรับทุน กยศ. ประจำปี 2560

ชั้นตอนการขอกู้เกินหลักสูตร คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอกู้เกินหลักสูตรได้ แบบฟอร์มใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร ตัวอย่าง การเขียนสาเหตุที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ใบรายงานการกู้ยืม   คลิ็กที่หัวข้อที่ 2  รายงานการโอนเงิน ตั้งค่า 70% ก่อนพิมพ์ กำหนดส่งเอกสารคำร้อง  8-18 สิงหาคม 2560  ณ กองพัฒนานักศึกษา
August 4, 2017

ข้อมูลประชุมนักศึกษาทุน กยศ. กรอ. เทอม 1/2560 (ประเภทรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และรายใหม่)

1. ประเภททุนกู้ยืม และคุณสมบัติผู้ขอกู้ 2. ข้อดี-ข้อเสีย ระหว่างทุน กยศ. และ กรอ. 3. สาขาวิชา ที่กู้ กรอ. ได้ 4. วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และการปฏิบัติตนของนักศึกษา 5. ประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืม 6. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน 7. กำหนดการกู้ยืมเงิน      – กยศ. […]
August 4, 2017

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
August 4, 2017

กำหนดการประชุม นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. รายเก่ามหาวิทยาลัย 1/2560

กำหนดการประชุมนักศึกษาทุน กยศ. กรอ. (ประเภท รายเก่ามหาวิทยาลัย) วันที่ 19 สิงหาคม 2560  ณ หอประชุมใหญ่
August 4, 2017

คืนเงินค่าเล่าเรียน นักศึกษา กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2559

ธนาคารโอนเงินคืนให้ตั้งแต่วันที่  2  สิงหาคม 2560 เข้าบัญชีกรุงไทย ของนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ 1. กยศ. 2. กรอ.
August 3, 2017

ใบรับรอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาเข้าปี 2560)

June 2, 2017

ขั้นตอนการกู้ยืมฯ เทอม 3/2559 (สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงาน)

การดำเนินงาน : ให้ทำตามกำหนดเวลาที่แจ้ง การส่งเอกสาร : ให้เซ็นรับรองเอกสารทุกอย่างด้วยตนเอง สามารถฝากเพื่อน หรือน้องส่งแทนได้