e-studentloan-box-program

เว็บไซต์ Student Loan

เว็บไซด์หลัก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
CALL CENTER 0-2016-4888
crruloansystem-box-program

ระบบ CRRU LOAN

เป็นระบบของฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
volunteer-logo

ระบบ จิตอาสา

ตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา และคะแนนความดี
Volunteer SYSTEM & Activity Bank
rule-studentloan-box-program

ระเบียบ และประกาศ

กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
จากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

--กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน--

ข่าวประชาสัมพันธ์

September 14, 2018

หนังสือถึงนายอำเภอ 2561

ให้นักศึกษาเขียนชื่ออำเภอ ตรงหัวข้อ (เรียน นายอำเภอ…………………… ) ดาวน์โหลดหนังสือถึงนายอำเภอ คลิ๊กที่นี่
September 14, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 4

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
September 13, 2018

เลขบัญชี นักศึกษาทุน กยศ.รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ที่เปิดบัญชีกับมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเรียงตามลำดับอนุมัติ  หน้าสมุดบัญชี จะได้รับในวันส่งเอกสารสัญญา ให้นักศึกษานำเลขบัญชีไปกรอกข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan เลขบัญชี นักศึกษาทุน กยศ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่ เลขบัญชี นักศึกษาทุน กรอ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
September 13, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 3

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
September 12, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 2

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
September 11, 2018

รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 1

ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ของวันถัดไป จึงจะเข้าจองส่งเอกสารแบบยืนยันได้ รายชื่อนักศึกษา ทุน กยศ. รายเก่ามหาวิทยาลัย รายชื่อนักศึกษา ทุน กรอ. รายเก่ามหาวิทยาลัย
September 10, 2018

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย และ กรอ.รายเก่ามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติผล ดำเนินการดังนี่ 1. ยืนยันค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาที่กู้ค่าเทอม ในระบบ e-Studentloan  **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  วันที่  10-12 ก.ย. 2561 _____________________________________________________________ 2. จองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ crru loan  วันที่  11-13 ก.ย. 2561 _____________________________________________________________ ตรวจสอบรายชื่อโดยการ กดปุ่ม Ctrl พร้อมปุ่ม F จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา กด […]
September 9, 2018

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติผล ดำเนินการดังนี่ 1. กรอกข้อมูลสัญญา ในระบบ e-Studentloan  **วิธีกรอกข้อมูลสัญญา**  วันที่  10-14 ก.ย. 2561 _____________________________________________________________ 2. ประชุมทำสัญญา วันที่ 15 ก.ย. 2561  ณ หอประชุมกาสะลองคำ – นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ จ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมเวลา 08.30 น. […]
September 9, 2018

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติผล ดำเนินการดังนี่ ———————————————————— 1. เปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย โดยให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมกรอกข้อมูลตามตัวอย่างดังนี้ **ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชน** ส่งเอกสารที่ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. (หมายเหตุ) หากนักศึกษาท่านใด มีสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา…. (ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย) อยู่แล้ว จะเปิดบัญชีใหม่ […]
September 5, 2018

ประกาศ รายชื่อสัมภาษณ์นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ (เรียงตามคณะ  สาขาวิชา  รหัสนักศึกษา) เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา ที่กำหนดในใบรายชื่อ ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา โดยให้นำแบบคำขอกู้ยืมเงินไปด้วย ——————————————— ตรวจสอบรายชื่อสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่ ——————————————— *หากไม่มีชื่อในประกาศ ให้ติดต่อ ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 6 กันยายน 2561