e-studentloan-box-program

เว็บไซต์ Student Loan

เว็บไซด์หลัก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
CALL CENTER 0-2016-4888
crruloansystem-box-program

ระบบ CRRU LOAN

เป็นระบบของฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
volunteer-logo

ระบบ จิตอาสา

ตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา และคะแนนความดี
Volunteer SYSTEM & Activity Bank
rule-studentloan-box-program

ระเบียบ และประกาศ

กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
จากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

--กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน--

ข่าวประชาสัมพันธ์

January 8, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 4

นักศึกษาทุน กยศ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กยศ. คลิ๊กที่นี่
December 26, 2017

แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย รายใหม่ อนุมัติรอบเพิ่มเติม

ให้นักศึกษานำเลขบัญชี บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan สำหรับสำเนาหน้าสมุดบัญชี ให้รับที่เจ้าหน้าที่ ในวันส่งสัญญา ตรวจสอบเลขที่บัญชี กยศ. คลิ๊กที่นี่ กรอ. คลิ๊กที่นี่
December 19, 2017

รายชื่ออนุมัติ กยศ. รายใหม่ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ อนุมัติ กยศ. รายใหม่ รอบเพิ่มเติม เข้าร่วมประชุมทำสัญญา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพยอม อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก49) โดยให้เตรียม สำเนาบัตรประชาชน และบัตรนักศึกษา มาด้วย ————————————————————————————- วิธีการตรวจสอบ ให้ กดปุ่ม CTRL พร้อมกับปุ่ม F  แล้วพิมพ์รหัสนักศึกษาเพื่อค้นหา […]
November 25, 2017

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 3

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กยศ. คลิ๊กที่นี่ […]
November 13, 2017

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กยศ. คลิ๊กที่นี่ […]
November 10, 2017

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ประเภทรายเก่ามหาวิทยาลัย ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กยศ. […]
September 11, 2017

เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ปี 2560

ให้นักศึกษา ตรวจสอบ ชื่อบัญชี ตอนที่กรอกข้อมูลสัญญา หากไม่ถูกต้อง ห้ามกรอกข้อมูล ให้ติตด่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อน ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านดู่ เลขที่บัญชี ทุน กยศ. รายใหม่ คลิ๊กที่นี่ เลขที่บัญชี ทุน กรอ. รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
September 11, 2017

ประกาศอนุมัติผลการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 ตรวจสอบรายชื่อ ดังนี้ 1. กยศ. รายเก่า 2. กยศ. รายใหม่ 3. กรอ. รายเก่า 4. กรอ. รายใหม่
September 9, 2017

ข้อมูลการประชุมทำสัญญา 9 ก.ย. 2560

ข้อมูลการประชุมทำสัญญา 9 ก.ย. 2560 1. การกรอกข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan 2. การพิมพ์สัญญา 3. การเซ็นสัญญา 4. เอกสารประกอบสัญญา 5. การเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 6. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ 7. กำหนดการส่งสัญญา และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน
September 8, 2017

หนังสือถึงนายอำเภอ 2560

ให้นักศึกษาเขียนชื่ออำเภอ ตรงหัวข้อ (เรียน นายอำเภอ…………………… )