e-studentloan-box-program

เว็บไซต์ Student Loan

เว็บไซด์หลัก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
CALL CENTER 0-2016-4888
crruloansystem-box-program

ระบบ CRRU LOAN

เป็นระบบของฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
volunteer-logo

ระบบ จิตอาสา

ตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา และคะแนนความดี
Volunteer SYSTEM & Activity Bank
rule-studentloan-box-program

ระเบียบ และประกาศ

กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
จากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

--กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน--

ข่าวประชาสัมพันธ์

March 2, 2020

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562

กำหนดการคลิ๊กที่นี่
January 29, 2020

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2562ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 มกราคม 2563———————————————————————————–บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้วโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2563ตรวจสอบรายชื่อ รายชื่อคืนเงิน กยศ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 5 มกราคม 2563 รายชื่อคืนเงิน กรอ. […]
November 9, 2019

ข้อมูลการประชุมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน,ฝึกสอน)

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน การส่งเอกสาร : นักศึกษาสามารถฝากเพื่อน หรือรุ่นน้องส่งแทนได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย การจองส่ง : สามารถจองได้ตามปกติ แม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็ตาม สำหรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน : กรณีฝากส่ง ต้องให้คนที่รับฝากส่ง ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ทางไปรษณีย์ไปให้นักศึกษาเซ็นด้วยตนเอง การชำระเงินค่าเทอม : สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงานในเทอมนี้ (2/2562) แล้วจบเลย ให้สำรองจ่ายค่าเทอมเองก่อนในเทอมนี้ ชำระผ่านธนาคารได้ตั้งแต่วันที่่ 18 พ.ย. […]
October 28, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 3

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 25 กันยายน 2562———————————————————————————–บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้วโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อ รายชื่อคืนเงิน กยศ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 25 กันยายน 2562 รายชื่อคืนเงิน กรอ. […]
October 1, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 และ 15 กันยายน 2562———————————————————————————–บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้วโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อ รายชื่อคืนเงิน กยศ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 5 กันยายน 2562รายชื่อคืนเงิน […]
September 2, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 และ 25 สิงหาคม 2562———————————————————————————–บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้วโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562ตรวจสอบรายชื่อ รายชื่อคืนเงิน กยศ. ชุดธนาคารโอนให้ มหาวิทยาลัย วันที่ 15 สิงหาคม 2562รายชื่อคืนเงิน […]
August 16, 2019

รายชื่อนักศึกษาจัดทำรายงานสถานภาพนักศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

ให้นักศึกษาที่ส่งแบบรายงานสถานภาพนักศึกษา เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือน มิ.ย – ส.ค. 2562ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา :ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดส่งเอกสารรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาให้กับธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่————————————————————————————————–วิธีการตรวจสอบ ให้กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F แล้วพิมพ์รหัสนักศึกษา กด Enterรายชื่อจะเรียงตามรหัสนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ :กยศ.204 คลิ๊กที่นี่ กรอ. 204 คลิ๊กที่นี่
July 27, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะ :1. นักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน วันที่ 27 ก.ค. 2562 ผ่านแล้ว2. นักศึกษาที่สแกนแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผิดพลาดรอบส่งวันที่ 13 และ 20 ก.ค. 2562สำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอนุม้ติให้กู้ยืมเงิน : ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ – กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ […]
July 20, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะ :1. นักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน วันที่ 20 ก.ค. 2562 ผ่านแล้ว2. นักศึกษาที่สแกนแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผิดพลาดรอบส่งวันที่ 13 ก.ค. 2562สำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป รายชื่อนักศึกษาที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านแล้ว แต่จะไม่มีชื่อในการอนุมัติผล ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอนุม้ติให้กู้ยืมเงิน : ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ – กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ […]
July 13, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านแล้ว เท่านั้นสำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป วิธีการค้นหา คลิ๊ก เข้าไปตามประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืมฯกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา และกดปุ่ม Enter เพื่อค้นหารายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ : ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ – กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan […]