ข่าวประชาสัมพันธ์

แยกประเภทดังนี้
ข่าว กยศ., ข่าว กรอ., ข่าว กยศ.และ กรอ., ข่าวอื่นๆ

ย้อนกลับ Download เอกสาร

Post on : 2021-06-28 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564
สำหรับผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัย (เคยทำสัญญากู้ยืมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
ในระบบ DSL กองทุนฯ มีชื่อเรียกกลุ่มนี้ใหม่ เป็น "รายเก่าเลื่อนชั้นปี"
ซึ่งจะใช้เรียก ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

สำหรับ ผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัย ที่ลาออก แล้วลงเรียน ในสาขาวิชาใหม่
จะยังไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ดำเนินการพร้อมกับ ผู้กู้ยืมรายใหม่ /รายเก่าเปลี่ยนระดับ/รายเก่าย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนสาขาวิชา
จะแจ้งกำหนดการสำหรับกลุ่มนี้ในลำดับถัดไป


กำหนดการ

ที่ ขั้นตอนการกู้ยืม                                                กำหนดวัน
1 ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ระบบ DSL            29 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564
2 ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ CRRU LOAN   29 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564
3 เบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน                               จะแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไป
4 จัดส่งใบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 1                     จะแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไป1. วิธีการลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบ DSL คลิ๊กที่นี่ 

2. การยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ CRRU LOAN คลิ๊กที่นี่

 

Post on : 2021-04-21 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ในปีการศึกษา 2564 การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
จะดำเนินการผ่านระบบ DSL ทำเรื่องขอกู้ด้วยระบบออนไลน์
โดยขั้นตอนแรก นักศึกษาต้องโหลด App  กยศ. Connect และลงทะเบียนใช้งาน
วิธีดังตัวอย่างใน Clip https://www.youtube.com/watch?v=F9svpuyJL7o&feature=youtu.be

ส่วนขั้นตอนอื่นๆ จะแจ้งในเดือนพฤษภาคม 2564 

Post on : 2021-02-04 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

คู่มือการสร้างกิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษา
ผ่านระบบจิตอาสา (Volunteer System)

Link คู่มือ    Link ระบบจิตอาสา

Post on : 2021-02-02 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

นักศึกษา กยศ.
ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มกราคม 2564


นักศึกษา กรอ.
ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 26 มกราคม 2564

 
Post on : 2021-02-02 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

นักศึกษา กยศ.
ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มกราคม 2564

Post on : 2021-01-22 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 

นักศึกษา กยศ.
ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 25 ธันวาคม 2563

Post on : 2021-01-06 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 

นักศึกษา กยศ.
ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 ธันวาคม 2563

Post on : 2020-11-26 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

นักศึกษา กยศ.
ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 25 ตุลาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

 

Post on : 2020-11-05 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

นักศึกษา กยศ.
ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 ตุลาคม 2563

นักศึกษา กรอ.
ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 16 ตุลาคม 2563

Post on : 2020-10-21 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

นักศึกษา กยศ.
ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 ตุลาคม 2563

นักศึกษา กรอ.
ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 25 กันยายน 2563
ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 ตุลาคม 2563