จิตอาสา 2566

Post on : 2023-06-08 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ชั่วโมงจิตอาสา" กับการกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
------------------------------------------------
ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด
นักศึกษาที่เป็นนักศึกษากู้ยืมในปีนี้ และต้องการกู้ยืมต่อในปีถัดไป
จะต้องมีชั่วโมงจิตอาสาของปีการศึกษานี้ จำนวน 36 ชั่วโมงขึ้นไป
โดยแบ่งเป็น :
กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สโมสรคณะ  จำนวน 24 ชั่วโมง
กิจกรรมในระดับนักศึกษา                                       จำนวน  12 ชั่วโมง

การเก็บชั่วโมงเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ เปิดเทอมแรกจนถึงปิดเทอมสุดท้าย

การทำจิตอาสา สามารถทำได้ดังนี้
กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สโมสรคณะ 
เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย หรือคณะ ประกาศให้เข้าร่วม
จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทาง เพจเฟสบุค F.crruloan หรือเพจของคณะ 

กิจกรรมในระดับนักศึกษา 
1. ทำกิจกรรมด้วยตนเอง
สร้างกิจกรรมผ่านระบบจิตอาสา http://snk.crru.ac.th/snkprogram/bankv3/
เช่น
- อาสาสมัครกู้ภัย
- บริจาคโลหิต
- กิจกรรมปลูกป่า
- กิจกรรมก่อสร้างและงานช่าง
- สร้างห้องน้ำ, โรงอาหาร, ห้องพยาบาล, ทาสีรั้วโรงเรียน, สร้างฝายกั้นน้ำ
- กิจกรรมค่ายอาสาและฝึกอบรม
- ค่ายวิทยาศาสตร์, ค่ายดูดาว, ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี, กิจกรรมวันเด็ก
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
- ทำความสะอาดวัด, โรงเรียน, สถานที่ท่องเที่ยว
- กิจกรรมอาสาช่วยงาน
- ช่วยงานอาจารย์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 
 
2. เรียน e-Learning ผ่านระบบ SET
ขั้นตอนเรียน e-Learning
ขั้นตอนการขึ้นชั่วโมง e-Learning ในระบบจิตอาสา
3. ออมเงินกับ กอช.
 ฝากเงินกับ กอช. ตามจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ต้องการขึ้นชั่วโมงจิตอาสา 
โดยสร้างกิจกรรมในระบบจิตอาสาปีละครั้ง  แนบรูปประวัติการฝากเงิน

-------------------------------------------------------------------
วิธีปริ้นใบรายงานจิตอาสา
https://drive.google.com/file/d/1QuvLLpEn90koMUVIHgAubvC0tSRvpt-E/

ย้อนกลับ

 

ย้อนกลับ