ข่าวประชาสัมพันธ์

แยกประเภทดังนี้
ข่าว กยศ., ข่าว กรอ., ข่าว กยศ.และ กรอ., ข่าวอื่นๆ

ย้อนกลับ Download เอกสาร

Post on : 2024-07-08 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : ทั่วไป

ชั่วโมงจิตอาสา" กับการกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
------------------------------------------------

ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด
นักศึกษาที่เป็นนักศึกษากู้ยืมในปีนี้ และต้องการกู้ยืมต่อในปีถัดไป
จะต้องมีชั่วโมงจิตอาสาของปีการศึกษานี้ จำนวน 36 ชั่วโมงขึ้นไป
โดยแบ่งเป็น :
กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สโมสรคณะ  จำนวน 24 ชั่วโมง
กิจกรรมในระดับนักศึกษา                                        จำนวน 12 
ชั่วโมง

และในปี 2567 เพิ่มหลักสูตรภาคบังคับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางการเงิน
โดยต้องเรียนหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางการเงิน ผ่านระบบ SET e-learning ดังต่อไปนี้
          หลักสูตรที่ 1 วัย 20+ เริ่มต้นดี... ชีวิตไม่มีติดลบ
          หลักสูตรที่ 2 เริ่มทำงาน ซื้อหรือเช่าบ้าน ดีกว่ากัน
          หลักสูตรที่ 3 ก่อนซื้อรถคู่ใจ คิดแบบไหนใช่เลย”
          หลักสูตรที่ 4 วันรุ่นแบบ “ของมันต้องมี” ไม่สร้างหนี้ แถมสร้างตัว
          หลักสูตรที่ 5 รู้ก่อนเป็นหนี้ จะได้ไม่รู้งี้ทีหลัง
          หลักสูตรที่ 6 เป็นหนี้แล้วจัดการยังไง

ชั้นปีที่ 1 ให้เรียนหลักสูตรที่ 1               ชั้นปีที่ 2 ให้เรียนหลักสูตรที่ 1, 2
ชั้นปีที่ 3 ให้เรียนหลักสูตรที่ 1, 2, 3       ชั้นปีที่ 4 ให้เรียนหลักสูตรที่ 1 - 6

------------------------------------------------------------------------

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องกำหนดชั่วโมงจิตอาสา ประจำปี 2567

------------------------------------------------------------------------


ช่วงเวลาในการเก็บชั่วโมงจิตอาสา ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2567 - 13 มิ.ย. 2568

การทำจิตอาสา สามารถทำได้ดังนี้

กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สโมสรคณะ 
เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย หรือคณะ ประกาศให้เข้าร่วม
จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทาง กลุ่ม line  เพจเฟสบุค F.crruloan หรือเพจของคณะ 

กิจกรรมในระดับนักศึกษา 

1. ทำกิจกรรมด้วยตนเอง

สร้างกิจกรรมผ่านระบบจิตอาสา https://snk.crru.ac.th/snkpg/

เช่น

- อาสาสมัครกู้ภัย

- บริจาคโลหิต

- กิจกรรมปลูกป่า

- กิจกรรมก่อสร้างและงานช่าง

- สร้างห้องน้ำ, โรงอาหาร, ห้องพยาบาล, ทาสีรั้วโรงเรียน, สร้างฝายกั้นน้ำ

- กิจกรรมค่ายอาสาและฝึกอบรม

- ค่ายวิทยาศาสตร์, ค่ายดูดาว, ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี, กิจกรรมวันเด็ก

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

- ทำความสะอาดวัด, โรงเรียน, สถานที่ท่องเที่ยว

- กิจกรรมอาสาช่วยงาน

- ช่วยงานอาจารย์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 

2. เรียน e-Learning ผ่านระบบ SET

ขั้นตอนเรียน e-Learning คลิ๊กที่นี่


ขั้นตอนการขึ้นชั่วโมง e-Learning ในระบบจิตอาสา
ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นำเข้าชั่วโมงจิตอาสา หลักสูตรที่นักศึกษาเรียนจบหลักสูตร (เดือนละ 1 ครั้งทุก ๆ วันที่ 1 ของเดือน)
นักศึกษาไม่ต้องสร้างกิจกรรมในระบบจิตอาสาเอง

 

3. ออมเงินกับ กอช.

ฝากเงินกับ กอช. ตามจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ต้องการขึ้นชั่วโมงจิตอาสา 
โดยสร้างกิจกรรมในระบบจิตอาสาปีละครั้ง  แนบรูปประวัติการฝากเงิน

-----------------------------------------------------------------
คู่มือระบบจิตอาสา คลิ๊กที่นี่

Post on : 2023-06-08 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.
ชั่วโมงจิตอาสา" กับการกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
------------------------------------------------
ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด
นักศึกษาที่เป็นนักศึกษากู้ยืมในปีนี้ และต้องการกู้ยืมต่อในปีถัดไป
จะต้องมีชั่วโมงจิตอาสาของปีการศึกษานี้ จำนวน 36 ชั่วโมงขึ้นไป
โดยแบ่งเป็น :
กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สโมสรคณะ  จำนวน 24 ชั่วโมง
กิจกรรมในระดับนักศึกษา                                       จำนวน  12 ชั่วโมง

การเก็บชั่วโมงเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ เปิดเทอมแรกจนถึงปิดเทอมสุดท้าย

การทำจิตอาสา สามารถทำได้ดังนี้
กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สโมสรคณะ 
เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย หรือคณะ ประกาศให้เข้าร่วม
จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทาง เพจเฟสบุค F.crruloan หรือเพจของคณะ 

กิจกรรมในระดับนักศึกษา 
1. ทำกิจกรรมด้วยตนเอง
สร้างกิจกรรมผ่านระบบจิตอาสา http://snk.crru.ac.th/snkprogram/bankv3/
เช่น
- อาสาสมัครกู้ภัย
- บริจาคโลหิต
- กิจกรรมปลูกป่า
- กิจกรรมก่อสร้างและงานช่าง
- สร้างห้องน้ำ, โรงอาหาร, ห้องพยาบาล, ทาสีรั้วโรงเรียน, สร้างฝายกั้นน้ำ
- กิจกรรมค่ายอาสาและฝึกอบรม
- ค่ายวิทยาศาสตร์, ค่ายดูดาว, ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี, กิจกรรมวันเด็ก
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
- ทำความสะอาดวัด, โรงเรียน, สถานที่ท่องเที่ยว
- กิจกรรมอาสาช่วยงาน
- ช่วยงานอาจารย์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 
 
2. เรียน e-Learning ผ่านระบบ SET
ขั้นตอนเรียน e-Learning
ขั้นตอนการขึ้นชั่วโมง e-Learning ในระบบจิตอาสา
3. ออมเงินกับ กอช.
 ฝากเงินกับ กอช. ตามจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ต้องการขึ้นชั่วโมงจิตอาสา 
โดยสร้างกิจกรรมในระบบจิตอาสาปีละครั้ง  แนบรูปประวัติการฝากเงิน

-------------------------------------------------------------------
วิธีปริ้นใบรายงานจิตอาสา
https://drive.google.com/file/d/1QuvLLpEn90koMUVIHgAubvC0tSRvpt-E/

ย้อนกลับ

 
Post on : 2023-03-02 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.
ตรวจสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น
ระหว่างวันที่ 2 - 12 มีนาคม 2566
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนักศึกษามีภาวะความเครียดสูง
ทั้งปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านสุขภาพ
หรือเรื่องส่วนตัว ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตใจและก่อให้กลายเป็น
โรคซึมเศร้าได้
---------------------------------------------------------------------
????ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยกองพัฒนานักศึกษามีความเป็นห่วงและใส่ใจสุขภาพใจของนักศึกษา

จึงขอให้นักศึกษาตรวจ/ประเมินสุขภาพจิตใจตนเอง ลิงค์แบบประเมินคลิ๊กที่นี่ 
โดยการกรอกที่อยู่ให้กรอกดังนี้
จังหวัด(เชียงราย)
อำเภอ(เมืองเชียงราย)
ตำบล(บ้านดู่)

หน่วยงาน(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

-------------------------------------------------------------------------
????หากพบว่าตนเองมีภาวะความเครียดสูง หรือเสี่ยงเป็นซึมเศร้า
สามารถปรึกษานักแนะแนวประจำกองพัฒนานักศึกษาได้ฟรี
ช่องทางการติดต่อ :
ห้องกองพัฒนานักศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงราย
เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ติดต่อพี่แจ๋ว งานแนะแนวฯ)
เบอร์ hotline คลายทุกข์ 0952363292
แฟนเพจเฟซบุ๊ก ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน CRRU
------------------------------------------------------
????รับคะแนนความดี 5 คะแนน ชั่วโมงจิตอาสา 3 ชั่วโมง
ในระดับมหาวิทยาลัย (ขึ้นคะแนนให้ในวันที่ 13 มีนาคม 2566)
Post on : 2022-10-07 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการขอกู้เกินหลักสูตร
https://drive.google.com/file/d/1JiHlPg5WeafWmaYOAlhGewCkC5PsUlg2/

 

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนการเรียน
https://drive.google.com/file/d/1wTrV5rHU_jMM5OwrbDIzwTxyQsRoXGZY/

Post on : 2022-06-15 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ประกาศ กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อ่านประกาศ คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/file/d/17vkSt6aUmgjqlxdrRe7mSh70b9DQxGu9/

 

Post on : 2022-06-15 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดให้ นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทรายเก่าเลื่อนชั้นปี
ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินในปีถัดไปจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงในปีการศึกษาก่อนหน้า ปีที่จะขอกู้ยืม

เช่น ผู้กู้ยืมได้ทำเรื่องกู้ยืมเงิน ในปีการศึกษา 2565 และจะกู้ต่อในปีการศึกษา 2566 
ผู้กู้ยืมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงถึงจะยื่นขอกู้ต่อในปีการศึกษา 2566 ได้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามประกาศปีการศึกษา 2565

แบ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 3 ระดับดังนี้
1. กิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย       ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา
2. กิจกรรมในระดับคณะ/สโมสรคณะ  ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา
3. กิจกรรมในระดับนักศึกษา            ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา

โดยนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับ ให้ผ่านเกณฑ์ชั่วโมงจิตอาสา ตามที่กำหนด

 

อ่านประกาศ คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1ArKgMqNIrmaSeAKlGB_u2QEvIsvSdMFx/

 

 

Post on : 2022-05-29 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.
ชั่วโมงจิตอาสา" กับการกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
------------------------------------------------
ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด
นักศึกษาที่เป็นนักศึกษากู้ยืมในปีนี้ และต้องการกู้ยืมต่อในปีถัดไป
จะต้องมีชั่วโมงจิตอาสาของปีนี้ จำนวน 36 ชั่วโมงขึ้นไป
การเก็บชั่วโมงเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ เปิดเทอมแรกจนถึงปิดเทอมสุดท้าย

การทำจิตอาสา สามารถทำได้ดังนี้
1. ทำกิจกรรมด้วยตนเอง
สร้างกิจกรรมผ่านระบบจิตอาสา http://snk.crru.ac.th/snkprogram/bankv3/
เช่น
- อาสาสมัครกู้ภัย
- บริจาคโลหิต
- กิจกรรมปลูกป่า
- กิจกรรมก่อสร้างและงานช่าง
- สร้างห้องน้ำ, โรงอาหาร, ห้องพยาบาล, ทาสีรั้วโรงเรียน, สร้างฝายกั้นน้ำ
- กิจกรรมค่ายอาสาและฝึกอบรม
- ค่ายวิทยาศาสตร์, ค่ายดูดาว, ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี, กิจกรรมวันเด็ก
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
- ทำความสะอาดวัด, โรงเรียน, สถานที่ท่องเที่ยว
- กิจกรรมอาสาช่วยงาน
- ช่วยงานอาจารย์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
????คู่มือการสร้างกิจกรรม
 
------------------------------------------------------
2. เรียน e-Learning ผ่านระบบ SET
ขั้นตอนเรียน e-Learning
ขั้นตอนการขึ้นชั่วโมง e-Learning ในระบบจิตอาสา
------------------------------------------------------------------
3. เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย หรือคณะ ประกาศให้เข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์ทาง เพจเฟสบุค F.crruloan หรือเพจของคณะ
-------------------------------------------------------------------
วิธีปริ้นใบรายงานจิตอาสา
https://drive.google.com/file/d/1TElb3Ecdjh-Fdr07cYwNKKTt3IUxAkJ4/
Post on : 2021-06-28 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564
สำหรับผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัย (เคยทำสัญญากู้ยืมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
ในระบบ DSL กองทุนฯ มีชื่อเรียกกลุ่มนี้ใหม่ เป็น "รายเก่าเลื่อนชั้นปี"
ซึ่งจะใช้เรียก ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

สำหรับ ผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัย ที่ลาออก แล้วลงเรียน ในสาขาวิชาใหม่
จะยังไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ดำเนินการพร้อมกับ ผู้กู้ยืมรายใหม่ /รายเก่าเปลี่ยนระดับ/รายเก่าย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนสาขาวิชา
จะแจ้งกำหนดการสำหรับกลุ่มนี้ในลำดับถัดไป


กำหนดการ

ที่ ขั้นตอนการกู้ยืม                                                กำหนดวัน
1 ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ระบบ DSL            29 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564
2 ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ CRRU LOAN   29 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564
3 เบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน                               จะแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไป
4 จัดส่งใบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 1                     จะแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไป1. วิธีการลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบ DSL คลิ๊กที่นี่ 

2. การยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ CRRU LOAN คลิ๊กที่นี่

 

Post on : 2021-04-21 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ในปีการศึกษา 2564 การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
จะดำเนินการผ่านระบบ DSL ทำเรื่องขอกู้ด้วยระบบออนไลน์
โดยขั้นตอนแรก นักศึกษาต้องโหลด App  กยศ. Connect และลงทะเบียนใช้งาน
วิธีดังตัวอย่างใน Clip https://www.youtube.com/watch?v=F9svpuyJL7o&feature=youtu.be

ส่วนขั้นตอนอื่นๆ จะแจ้งในเดือนพฤษภาคม 2564